• uni
    .

  • sal99
    .

*** هستیم مثل دیروز می مانیم برای فردا ***
يکشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٠
ساعت
تصویر روز

لینک ها

تعاريف مركز رشد:

دوره رشد:

دوره‏ای است حداکثر 3ساله، که طی آن واحد‏های فن‏آور مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشدیافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز خارج می‏شوند. زمان این دوره در شرایط خاص تا 5سال قابل افزایش است. به واحد پذیرش شده در دوره رشد "واحد فن‏آور" می‏گویند.
    حداکثر بودجه قابل اختصاص 250 میلیون ریال بوده و در صورت توجیه اقتصادی و تأیید شورای مرکز تا 300میلیون ریال قابل افزایش است.
    مکان اختصاص داده شده به صورت مجزا مي‏باشد.
    اعتبار اختصاص داده شده جهت کارهاي کارگاهي و آزمايشگاهي، توليد، شرکت در نمايشگاه‏ها، آموزش نيروي متخصص مورد نياز و ... قابل مصرف مي‏باشد.

دوره پيش رشد:

دوره ـ‏ای است حداکثـر 6 ماهه، که در آن به افراد یا گروه‏های مستعدی که دارای ایده‏های نوآورانه صنعتی یا خدماتی هستند، مشاوره لازم جهت آشنایی با بازار، تشکیل گروه کاری، تثبیت ایده و کسب هویت حقوقی مستقل عرضه می‏شود. زمان این دوره تا 9 ماه قابل افزایش است. به واحد پذیرش شده در دوره رشد مقدماتی، "هسته فنآور" گفته می‏شود.
     • حداکثر بودجه قابل اختصاص در این مرحله در صورت ارائه توجیه اقتصادی طرح و تأیید آن در شورای مرکز تا 50 میلیون ریال می‏باشد.
      • مکان اختصاص داده شده به هر واحد مشترک با سایر واحدها در یک سالن بوده و با پارتیشن از هم جدا می‏شوند.
      • اعتبار مذکور جهت کارهای کارگاهی و آزمایشگاهی، ثبت شرکت، ثبت اختراع یا ابتکار، تبلیغات و خدمات می‏شود.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارسـیان می باشد.